Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener.
U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Uw zorgverlener legt de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie.

Hoe lang duurt het voor ik een nieuwe prothese heb?
Na enige bezoeken beoordelen wij samen met u de in was opgestelde proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en techniek worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk. Als alles naar tevredenheid is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen, moet u rekenen op ongeveer 4 a 5 bezoeken.